Historia miasta

Frombork jest niewielkim miasteczkiem z bogatą i ciekawą historią. Wszystko zaczęło się od katedry, która po powstaniu Prusów została przeniesiona z Braniewa do Fromborka. Nazwa Frombork została przyjęta na cześć Najświętszej Marii Panny, która była wybrana na patrona katedry. Wizerunek Marii Panny widnieje także w herbach miasta. W pierwszych latach miasto to było własnością biskupów, dopiero później przeszło w „ręce” kapituły. W tysiąc trzysta dwudziestym  roku, Frombork był stolicą Warmii a dziesięć lat wcześniej miastu temu nadano prawa miejskie.

Biorąc pod uwagę fakt, że we Fromborku przebywał Mikołaj Kopernik, można śmiało między innymi z tego powodu rzec, że atrakcji dla turystów w tym mieście nie brakuje dla każdego. To właśnie we Fromborku Mikołaj Kopernik opracował jedno z ważniejszych swoich dzieł, które odmieniło wiele w pojmowaniu całego wszechświata.

Od pierwszych lat istnienia w tym mieście życie kręciło się wokół rybołówstwa i rolnictwa, dopiero z biegiem lat i rozwoju nowoczesności rozwinęły się we Fromborku warsztaty rzemieślnicze. Miasto przeżywało upadek gospodarczy w połowie siedemnastego wieku, to były bardzo trudne czasy od momentu powstania, poprawa była widoczna dopiero wówczas, gdy przeniesiono do niego siedzibę biskupstwa.

Dzięki uruchomieniu linii kolejowej rozwinęła się tutaj turystyka i tym samym cale miasto w szybkim tempie się przeobrażało. Działo się tak w dziewiętnastym wieku. Frombork był bardzo zniszczonym miastem, Ci którzy ochotniczo brali udział w jego odbudowie zostali odznaczeni w latach dziewięćdziesiątych- Honorowymi Obywatelami Fromborka. Bardzo ważne wydarzenie historyczne miało miejsce w czterdziestym szóstym roku, gdyż wówczas zorganizowano Muzeum Mikołaja Kopernika, które dwa lata później było już dostępne dla wszystkich zwiedzających.